Beth sy' mlaen?

 

Cyfarfodydd grŵp ar lein

Gweithgareddau plant ar lein

Cyfarfodydd gweddi ar lein

Alpha ar lein 

Mae digon i fod yn rhan ohono bob wythnos. Mae grwpiau bach yn cyfarfod mewn tai ei gilydd am goffi, sgwrs a chyfeillgarwch. Mae'r lleoliadau ar draws Caerfyrddin ac mewn pentrefi o amgylch. Rydym yn galw'r grwpiau hyn yn 'grwpiau bywyd' gan ein bod yn eu hystyried fel rhan annatod o fywyd eglwys. Trwy grwpiau bywyd gallwn gefnogi'n gilydd. Gallwn hefyd fod yn  fwriadol wrth adeiladu cyfeillgarwch a rhannu'r llawenydd o archwilio'r Beibl a gweddïo gyda'n gilydd. Os carech ymuno, gofynnwch i ni.  

Mae'r cwrs Alpha yn digwydd dwywaith y flwyddyn mewn partneriaeth ag Eglwys Bethel Caerfyrddin a Byddin yr Iachawdwriaeth. Nod Alpha yw caniatáu i bobl archwilio ffydd mewn amgylchedd cyfeillgar a di bwysau. Os carech gael pryd o fwyd, a chyfle i gyfarfod pobl newydd wrth archwilio ffydd drwy ofyn cwestiynau, cofrestrwch fan hyn:

Mae gan yr eglwys ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, o helfa wyau Pasg, i ddigwyddiadau i godi arian tuag at elusennau yn Affrica ac ar draws y byd.

Digwyddiadau i ddod

  • Little Skittles play group
    Iau, 12 Medi
    Xcel bowl
    **Little Skittles postponed for COVID-19** Join us online - email us. A morning of games, toys, craft and stories. Come and enjoy some fun and creative time with your little ones and have the opportunity to meet other mums, dads and carers. £1 per child, every Thursday during school term.
    Share