Plant Tywi

   Hwyl a sbri i'r plant

Little Fishes – Creche

0-4 oed

Mae’r plant yn darganfod drwy chwarae gan ddefnyddio storiâu syml a chrefftau creadigol

 

Splash

Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 2

Storiâu a mwy o hwyl! Dod i ddeall sut mae Iesu’n berthnasol heddiw.

 

Xstream

Blwyddyn 3 – 6

Mae’r ffocws eto ar gael hwyl, a hefyd ar ddatblygu perthynas gydag Iesu mewn bywyd bob dydd.

 

Rock Solid

Blwyddyn 7 – 10

Gall yr arddegau fod yn flynyddoedd heriol. Rydym yn rhoi ffocws pwysig ar Iesu, sgiliau bywyd a gweddi wrth iddynt ddechrau ysgol uwchradd.

 

Mae gan Eglwys Gymunedol Tywi bolisi a phrosesau diogelu plant cynhwysfawr.

Gofynnir i rieni arwyddo’u plant i mewn ac allan o’r clybiau Sul.

Suliau