Plant Tywi

Hwyl a sbri

Mae plant Tywi yn cael bore llawn bwrlwm wrth fynychu Eglwys Tywi. Mae gennym dîm egnïol a brwdfrydig o weithwyr plant sy'n rhannu gweledigaeth ac angerdd i weld plant ac ieuenctid yn archwilio ffydd, yn dod i adnabod Iesu, ac yn cael eu paratoi i fyw bywyd i'r eithaf. 

Suliau

Little Fishes - Creche

oed 0-4

Mae'r plant yn chwarae'n rhyngweithiol ac mewn ffordd sy'n defnyddio'r synhwyrau gan ddefnyddio storïau syml a chrefftau creadigol.

 

Splash

Blynyddoedd ysgol : Derbyn - Blwyddyn 2

Storïau a rhagor o hwyl!  Deall sut mae Iesu'n berthnasol i ni heddiw.

Xstream

Blynyddoedd ysgol : Blwyddyn 3 - Blwyddyn 6

Ffocysu ar hwyl, ac adeiladu perthynas gydag Iesu mewn bywyd bob dydd. 

Rock Solid

Blynyddoedd ysgol : Blwyddyn 7 - Blwyddyn 10

Mae blynyddoedd arddegau ymhlith y caletaf. Mae cyfeirio ieuenctid at Iesu, a sicrhau sgiliau byw a bywyd gweddi, mor bwysig wrth fynychu ysgol uwchradd. 

Mae gan Eglwys Gymunedol Tywi bolisi a phrosesau diogelu plant cynhwysfawr mewn lle.

Gofynnir i rieni / gofalwyr arwyddo plant i mewn ac allan o'r clybiau ar y Sul.