Ieuenctid Tywi

Ein gweledigaeth yw creu amgylchedd, llefydd a phrofiadau lle gall ieuenctid ffynnu. 

Mae gweithgareddau ieuenctid y Sul i ddisgyblion uwchradd blwyddyn 7-10. Mae ieuenctid Blwyddyn11+ yn rhan o'r prif gyfarfod 

CLWB IEUENCTID 'TOWY TRIBE'

ymunwch

Os ydych ym mlwyddyn 7-10, ac yn byw yn ardal Caerfyrddin, mae Clwb Ieuenctid 'Towy Tribe' i chi! 

Rydym ar agor bob nos Wener rhwng 7- 8.45pm. 

Dyma gyfle gwych i chi ymlacio a mwynhau cwmni ffrindiau. Mae gennym gemau, snaciau, heriau, a chyfle i drafod am 10-20 munud er mwyn edrych ar gwestiynau am fywyd o bersbectif Cristnogol. 

Rydym yn cwrdd yn yr ystafell gyfarfod fawr fyny staer yn swyddfeydd Prosiect Xcel (Safle Bowlio Xcel). 

pethau eraill

Rydym hefyd yn trefnu llawer o weithgareddau hwyl yn ystod gwyliau ysgol. Dyma enghreifftiau o bethau rydym wedi gwneud yn y gorffennol: 

  • Parc sgrialu

  • Gweithdy sgiliau pêl droed

  • Gweithdy drymio

  • Gweithdy crefft

  • Nofio mewn afon

  • Bowlio

  • Gweithgaredd caiac

Edrychwch isod am weithgareddau sy'n dod yn fuan.

CLWB IEUENCTID

Blynyddoedd ysgol 7-10

Bob nos Wener 7yh - 8.45yh

Soul Survivor

Blynyddoedd ysgol 7-12

Haf 2019

EDRYCHWCH FAN HYN

Cadwch lygad mas am bethau eraill sydd i ddod