Rhoi

Mae haelioni wrth roi yn ei gwneud hi'n bosibl i Eglwys Tywi rhedeg gwasanaethau ar y Sul, gweithgareddau canol wythnos, gwaith y plant a'r ieuenctid, bendithio gwaith cenhadol mewn gwledydd tramor, a chwrdd ag anghenion ymarferol ac ysbrydol yn lleol. Mae Tywi yn eglwys hael, ac rydym mor ddiolchgar am bawb sydd yn gwneud hyn yn bosibl. 

 

Mae dwy ffordd y gall bobl roi'n ariannol i Eglwys Tywi. Yn gyntaf, drwy gyfrannu ar y Sul neu drwy ddebyd uniongyrchol i'r eglwys a'i gwaith. Yn ail drwy roi i brosiect adeiladu Canolfan Xcel fydd yn cynnig canolfan gynadledda, ystafelloedd cyfarfod hyblyg i'r gymuned, a chartref i'r eglwys.

 

Mae yna sawl ffordd ymarferol o gyfrannu at fywyd yr eglwys os mai dyma'r eglwys a'r teulu y carech fod yn rhan ohoni. Gall hyn fod ar y Sul neu mewn gweithgareddau canol wythnos. Cysylltwch â Helen Griffiths helengriffiths@towychurch.co.uk neu unrhyw un o'r tîm arwain ar y Sul os carech wneud hyn.

 

Diolch o galon! - Tîm Arwain Tywi

Mae ein gwefan ar gael yn y Saesneg a'r Gymraeg. Cliciwch isod i ddewis eich iaith.

Mae Eglwys Gymunedol Tywi yn grŵp o bobl o Sir Gar sy'n cwrdd ar y Sul i addoli Iesu, ac sydd hefyd yn gwasanaethu ein sir drwy Brosiect Xcel 

  I  admin@towychurch.co.uk

Eglwys Gymunedol Tywi  I  Canolfan Xcel, Heol Llansteffan  I  Tre Ioan  I  Caerfyrddin  I  Sir Gaerfyrddin  I  SA31 3BP 

Copyright © 2019 Towy Community Church. All Rights Reserved.