Alpha ar lein yn dechrau Ionawr 2022 
cofrestrwch isod

os nad ydych wedi derbyn e-bost croeso plîs checiwch eich
e-byst 'junk' neu ffoniwch 07813049985.

Dyma le diogel i drafod cwestiynau rydym i gyd yn eu gofyn.  

 

EFALLAI EICH BOD WEDI BOD YN GOFYN HYN YN YSTOD Y FLWYDDYN. "BETH SY'N MYND 'MLAEN?"

 

"Pam nad oes yna rhywle lle gallaf fynd i ofyn cwestiynau am Dduw yn ddigywilydd, lle nad oes neb yn fy marnu, a dim amodau? Rwyf am wybod yn wir pwy yw Duw, a beth sy'n mynd ymlaen yn y byd." 

Dyna yw Alpha. Cewch le i siarad a thrafod cwestiynau mawr megis pwy yw Duw, a yw Duw'n real, a beth rwyf yn ei gredu.

Dyma, mewn gwirionedd, mae pawb yn ei ofyn, a dylai pawb dreulio amser yn ymchwilio iddynt a dod i'w deall. Gwnewch benderfyniadau sy'n seiliedig ar ddealltwriaeth a gwybodaeth. Mae angen i bawb wybod y ffeithiau cyn dod i farn am yr hyn rydym yn ei gredu.

Byddwn yn parchu beth bynnag fydd eich dewis ar ddiwedd cwrs Alpha, ac yn ddiolchgar eich bod wedi buddsoddi amser i ddod i benderfyniad didwyll am eich bywyd a'ch sefyllfa.  

FIDEO YN CYFLWYNO ALPHA AR-LEIN:

Rydym am eich cefnogi i gael y profiad gorau posib o Alpha ar-lein, felly cliciwch ar y linc isod i ymuno a'n grŵp Facebook.  Mae'r grŵp yn un cyfeillgar sy'n cynnwys rhai sydd wedi mynd drwy Alpha ac eraill sy'n aelodau o'r eglwys.  Bydd y grŵp yn eich cyfeirio at gyflwyniadau Alpha ac at wybodaeth berthnasol am y cwrs. 

Mae'n le gwych hefyd i ofyn cwestiynau a chwrdd ag eraill cyn dechrau ar y cwrs.

alpha yw eich cyfle chi i ofyn cwestiynau mawr bywyd. pwy yw duw? beth yw ystyr bywyd? pam rydw i yma?

mae yna groeso cynnes, a lle i bawb wrth y bwrdd. yr unig beth sydd angen arnoch yw mynediad i 'zoom'

cwblhewch y ffurflen isod i ymuno gyda ni ar Chwefror 18fed 18fed.

 
Ymunwch a chwrs Alpha (cwrs rhad ac am ddim)

Diolch am eich e-bost. Byddwn mewn cysylltiad.