Welcome to our Alpha Course page. Join our Alpha group on facebook using the button here:
or email us for more detail using the form below.

Mae digon i fod yn rhan ohono bob wythnos. Mae grwpiau bach yn cyfarfod mewn tai ei gilydd am goffi, sgwrs a chyfeillgarwch. Mae'r lleoliadau ar draws Caerfyrddin ac mewn pentrefi o amgylch. Rydym yn galw'r grwpiau hyn yn 'grwpiau bywyd' gan ein bod yn eu hystyried fel rhan annatod o fywyd eglwys. Trwy grwpiau bywyd gallwn gefnogi'n gilydd. Gallwn hefyd fod yn  fwriadol wrth adeiladu cyfeillgarwch a rhannu'r llawenydd o archwilio'r Beibl a gweddïo gyda'n gilydd. Os carech ymuno, gofynnwch i ni.  

Mae'r cwrs Alpha yn digwydd dwywaith y flwyddyn mewn partneriaeth ag Eglwys Bethel Caerfyrddin a Byddin yr Iachawdwriaeth. Nod Alpha yw caniatáu i bobl archwilio ffydd mewn amgylchedd cyfeillgar a di bwysau. Os carech gael pryd o fwyd, a chyfle i gyfarfod pobl newydd wrth archwilio ffydd drwy ofyn cwestiynau, cofrestrwch fan hyn:

Mae gan yr eglwys ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, o helfa wyau Pasg, i ddigwyddiadau i godi arian tuag at elusennau yn Affrica ac ar draws y byd.

Beth sy 'mlaen

Join online Alpha (Free course)
 

Mae ein gwefan ar gael yn y Saesneg a'r Gymraeg. Cliciwch isod i ddewis eich iaith.

Mae Eglwys Gymunedol Tywi yn grŵp o bobl o Sir Gar sy'n cwrdd ar y Sul i addoli Iesu, ac sydd hefyd yn gwasanaethu ein sir drwy Brosiect Xcel 

  I  admin@towychurch.co.uk

Eglwys Gymunedol Tywi  I  Canolfan Xcel, Heol Llansteffan  I  Tre Ioan  I  Caerfyrddin  I  Sir Gaerfyrddin  I  SA31 3BP 

Copyright © 2019 Towy Community Church. All Rights Reserved.