Beth sy 'mlaen

If you haven't received your Welcome email please check your junk mail or call 07813049985.

It is a safe place to discuss questions that we all have.  

 

You may have asked yourself THis past year. "WHAT IS GOING ON?"

 

"Why isn't there somewhere I can go to unashamedly ask questions about God, judgement-free, no strings attached, I just want to get to the bottom of who God is and what is going on in the world?."

That really is what Alpha is about and we give you space to talk and get to grips with the age-old questions, who is God, is He real and what do I believe?

They are questions every human asks and every human should spend some time researching and understanding them. Make your life decisions based on understanding and knowledge. We each need to find the facts, look at them and then make an informed choice about what we believe. 

Whatever your choice at the end of Alpha, we will respect it and honour you for taking the time to make a well-informed decision on your life and where you are at. 

Intro Video to AlphA online:

We want to support you to get the best out of your Alpha experience so please click the link below to join our Facebook group.  The group is a friendly community of previous Alpha course attendees and Church members.  It will signpost you to the Alpha talks and give you any relevant information on the course.

It is also a great place to ask questions and meet each other before the course gets started. 

Mae digon i fod yn rhan ohono bob wythnos. Mae grwpiau bach yn cyfarfod mewn tai ei gilydd am goffi, sgwrs a chyfeillgarwch. Mae'r lleoliadau ar draws Caerfyrddin ac mewn pentrefi o amgylch. Rydym yn galw'r grwpiau hyn yn 'grwpiau bywyd' gan ein bod yn eu hystyried fel rhan annatod o fywyd eglwys. Trwy grwpiau bywyd gallwn gefnogi'n gilydd. Gallwn hefyd fod yn  fwriadol wrth adeiladu cyfeillgarwch a rhannu'r llawenydd o archwilio'r Beibl a gweddïo gyda'n gilydd. Os carech ymuno, gofynnwch i ni.  

Mae'r cwrs Alpha yn digwydd dwywaith y flwyddyn mewn partneriaeth ag Eglwys Bethel Caerfyrddin a Byddin yr Iachawdwriaeth. Nod Alpha yw caniatáu i bobl archwilio ffydd mewn amgylchedd cyfeillgar a di bwysau. Os carech gael pryd o fwyd, a chyfle i gyfarfod pobl newydd wrth archwilio ffydd drwy ofyn cwestiynau, cofrestrwch fan hyn:

Mae gan yr eglwys ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, o helfa wyau Pasg, i ddigwyddiadau i godi arian tuag at elusennau yn Affrica ac ar draws y byd.

 
Join online Alpha (Free course)

Thank you for your email, we will be in touch with further detail