gweddi a gofal

Yn ystod y cyfnod hwn gyda Covid-19

Drwy weddi a gofal mae Eglwys Gymunedol Tywi, drwy Brosiect Xcel, wedi gwasanaethu ein cymuned yma yng Nghaerfyrddin dros y blynyddoedd, ac ry' ni yma o hyd.

 

Os oes gennych gais am weddi danfonwch e-bost at prayer@towychurch.co.uk . Byddwn yn barod iawn i weddïo, ac rydym fel eglwys wedi gweld sawl ateb i weddi.

 

Hefyd, os ydych yn ymwybodol o anghenion bwyd, neu o rai sy’n unig ac ynysig yn ystod y cyfnod hwn danfonwch e-bost at care@towychurch.co.uk neu cysylltwch â ni drwy ein tudalen Facebook.

 

Rydym yma i wasanaethau a gofalu.