Am Eglwys Gymunedol Tywi

Mae gan Eglwys Gymunedol Tywi naws cynnes, croesawgar a chyfeillgar. Fe ddarganfyddwch bobl sy'n rhannu bywyd gyda'i gilydd. Mae pob person yn werthfawr ac yn derbyn gofal a chariad. Rydym yn gwneud ein gorau i arddangos y cariad a'r rhyddid mae Iesu yn ei rhoi i ni. Rydym yn cyd-ddathlu pan ddaw uchafbwyntiau bywyd, ac yn cefnogi ein gilydd yn ymarferol ac emosiynol pan ddaw cyfnodau isel ac anodd. 

Rydym yn ceisio bod yn ffres ac yn berthnasol, gan gadw i fyny gyda chelfyddyd ein byd tra'n aros yn ffyddlon i air Duw. Dewch i gwrdd â ni. Cawn goffi, sgwrs a chyfle i archwilio ffydd a bywyd. 

Arweinyddiaeth

Paul Griffiths yw'r prif arweinydd. Mae yntau a'i wraig Caroline wedi bod yn arwain Tywi ers 2018.

Nick sy'n gyfrifol am waith yr ieuenctid a'r plant ac mae ei wraig Hazel yn gyfrifol am y tim sy'n arwain yr addoli yn ein cyfarfodydd.

John a Ruth sy'n gyfrifol am y grwpiau bywyd. Mane tyn caru buddsoddi mewn pobl, a gweld yr eglwys ar waith fel cymuned. 

Mae gan Wyn a Helen galon at genhadu, gan wneud cysylltiadau â phobl ar lefel leol a rhyngwladol.

Helen sy'n gyfrifol am ochr weinyddol yr eglwys. Hi sy'n cadw pethau mewn trefn.

Chris and Nicky sy'n gyfrifol am fywyd gweddi'r eglwys - yn ein cenedl a thu hwn. 

Mae Angelo a Heather yma i ymweld â chi, ac i helpu'r eglwys i gefnogi a chwrdd ag anghenion ein cymuned.

Mae Mary yn edrych ar ôl gyllid yr Eglwys. Gweddi, gwrando ar Dduw, a rhwydweithio gydag eraill yw sail ei bywyd. 

Ein cred

Mae ein gwefan ar gael yn y Saesneg a'r Gymraeg. Cliciwch isod i ddewis eich iaith.

Mae Eglwys Gymunedol Tywi yn grŵp o bobl o Sir Gar sy'n cwrdd ar y Sul i addoli Iesu, ac sydd hefyd yn gwasanaethu ein sir drwy Brosiect Xcel 

  I  admin@towychurch.co.uk

Eglwys Gymunedol Tywi  I  Canolfan Xcel, Heol Llansteffan  I  Tre Ioan  I  Caerfyrddin  I  Sir Gaerfyrddin  I  SA31 3BP 

Copyright © 2019 Towy Community Church. All Rights Reserved.