Gorffennaf  6-11s

Rydym yn edrych ar Genesis. Bob wythnos rydym yn dadbacio diwrnod o greu.

Ymunwch â grŵp Facebook "Towy Kids and Youth" i wylio'r bywydau.

Ddwywaith y mis byddwn yng nghyfarfod Xcel yn bersonol.
 

Dyma'r llyfr rydyn ni'n ei ddefnyddio:

Dai Woolridge - Stori Greadigaeth Fawr Duw

Wythnos 1 - Facebook 5pm cliciwch y ddolen:
  BYW Golau a Tywyll 

Wythnos 2 - Yn bersonol Towy Kids yn Xcel!
  Cymylau, Sky a Dŵr.

Tasgau Antur Teulu gartref.
 
 

Sôn am yr awyr, beth rydych chi'n ei wybod am yr awyrgylch, beth yw cymylau, y cylch glaw.

Gofynnwch am wahanol fathau o gymylau a pha fath o dywydd ydych chi'n eu gweld ynddynt.  Pam mae'r cymylau'n wahanol (yn drwm gyda dŵr ac ati).

Nodi gwahanol gymylau (defnyddio lluniau) (5 munud) 10:55

 

Sôn am Dduw yn meddwl trwy'r byd ac yn cynllunio sut y byddai'r cyfan yn cyd-fynd â'i gilydd.  Sôn am ba mor wallgof glyfar yw Duw, hyd at fanylion bach olaf bywyd.

 

Dyma mae'r Beibl yn ei ddweud am Dduw:  Edrychwch i fyny Salm 147 vs 4 a 5

 

A Mathew 6 vs 30 - WAW 


Gwnewch gymylau go iawn gyda dŵr poeth, iâ a gwallt yn llifo !

Gwnewch ddarganfyddwr cwmwl fel pen crefft y tu allan a gweld pa gymylau y gallwch chi ddod o hyd iddynt gyda'ch gilydd.

Thema'r gweithgareddau yw siarad am ba mor anhygoel mae Duw yn gwneud y cymylau a'r glaw.

Gweddïwch - Diolch i Dduw am yr awyr, y cymylau a'r glaw!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wythnos 3 - TIR!

         Tir - Darllenwch Lyfr Dai os oes gennych chi neu edrychwch ar y post cyntaf ar ein grŵp Towy sydd wedi'i gysylltu yma i glywed Dai yn ei ddarllen.

 

Oeddech chi'n gwybod, mae'n debyg mai Diwrnod 3 y greadigaeth oedd y daeargryn cyntaf un?  

 

Rydyn ni'n meddwl am y Ddaear fel un gadarn a llonydd, ond mewn gwirionedd mae'n symud yn gyson.

 

Mae cyfandiroedd a chefnforoedd ein planed yn eistedd ar blatiau tectonig sy'n “arnofio” ar magma o dan yr wyneb.

 

Mae'r platiau'n symud ac yn symud o dan ei gilydd, weithiau'n taro i mewn i'w gilydd ac weithiau'n gwyro oddi wrth ei gilydd.  

 

Dyma sut mae mynyddoedd a chefnforoedd yn cael eu ffurfio.  Pa mor anhygoel yw hynny?  Symudodd Duw y platiau tectonig enfawr hyn o gwmpas i wahanu tir o'r môr.  Nawr mae hynny'n rhoi syniad i chi o ba mor epig yw Duw.  

 

FFAITH COOL:

 

OEDDECH CHI'N GWYBOD BOD DROS 500,000 o ddaeargrynfeydd canfyddadwy bob blwyddyn? Mae hynny'n eithaf cŵl, dim ond tua 100,000 o'r rhain y gellir eu teimlo a dim ond tua 100 sy'n achosi unrhyw ddifrod…

 

Wrth i'r ddaear symud yn gyson felly hefyd ein bywydau, mae gennym ni bethau drwg a drwg, adegau pan mae pethau'n edrych fel eu bod nhw'n dod at ei gilydd ac amseroedd pan mae pethau'n ymddangos fel eu bod nhw'n cwympo.  

 

Er bod bywyd yn newid yn gyson nid yw Duw.  Ac mae bob amser yn gweithio tuag at yr hyn sydd orau i chi. P'un a ydych chi'n chwyddo ymlaen yn yr amseroedd gwych neu'n cael trafferth gyda rhywbeth ac yn teimlo'n eithaf isel. Nid oes ots ble rydych chi, mae Duw yn gafael yn dynn! Ac mae'n defnyddio pethau drwg a drwg bywyd i greu mynyddoedd o ffydd a chymoedd gorffwys ynoch chi, gan siapio'ch bywyd a'ch paratoi ar gyfer yr hyn a ddaw nesaf.  

 

Edrychwch ar yr adnod hon o'r Beibl:  HEBREWS 13: 8  

 

Os ydych chi'n cael trafferth gyda rhywbeth ar hyn o bryd, cael sgwrs gyda'ch oedolyn a gofyn iddyn nhw eich helpu chi i weddïo amdano, siarad â Iesu a gofyn iddo eich helpu chi hefyd? Os yw bywyd yn iawn neu'n wych, gadewch i Iesu wybod, Mae eisiau clywed yn union sut ydych chi.  Hyd yn oed i lawr i lyncu byg wrth reidio'ch beic neu lyfu hufen iâ oddi ar eich ên ... Mae'n CARU clywed am bob rhan o'ch bywyd.  Rhannwch gyda chi wedi tyfu i fyny un peth rydych chi'n meddwl y byddai Iesu'n caru gwybod amdanoch chi a'ch diwrnod.  

 

Gweithgaredd: Gwnewch ychydig o dectoneg platiau allan o gracwyr neu gacen!

 

Cracwyr ac eisin : https: //www.playdoughtoplato.com/graham-cracker-plate-tectonics/

 

Cacen:  https://www.steamsational.com/hands-on-plate-tectonics/

 

Cymerwch eiliad i ryfeddu at sut y gwnaeth Duw ein Daear! Edrych ymlaen at weld eich creadigaethau!

Screenshot 2021-06-30 at 21.04.12.png
Screenshot 2021-07-01 at 20.26.01.png
Screenshot 2021-07-01 at 20.26.13.png

Gellir anfon yr holl ffotograffau, nodiadau ac unrhyw athrylith neu adborth creadigol arall at Nick Bates trwy e-bost neu Whatsapp.  

nickbates@towychurch.co.uk  neu os hoffech chi anfon pethau i mewn  trwy WhatsApp +447855426773