YMUNWCH GYDA NI AM YN AIL SUL AM 10.30YN HWB XCEL CAERFYRDDIN DYMA'R DYDDIADAU

Rydym ar lein bob Sul am 10:30. Ymunwch gyda ni yma, ar YouTube neu Facebook

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Aerial Photo of a Coast

EGLWYS GYMUNEDOL TYWI

Ymestyn at pobl - Newid bywydau

CROESO I
EGLWYS GYMUNEDOL TYWI

Rydyn ni eisiau helpu pobl sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin i gredu yn Iesu a phrofi ei bŵer sy'n achub bywydau

 

Yn Eglwys Gymunedol Towy credwn fod gan bawb fywyd sy'n werth ei fyw, gobaith a phwrpas.  Mae llu o gyfleoedd i ymgysylltu â, o famau a grwpiau babanod, plant eglwys ac ieuenctid, i gyrsiau sy'n archwilio ystyr bywyd a ffydd.  Y tu hwnt i ddydd Sul mae prosiect Xcel lle mae'r banc bwyd, canolfan gynghori arian, siop gymunedol, ailgylchu dodrefn a lôn fowlio yn gwasanaethu Caerfyrddin bob dydd.

Rydyn ni'n gobeithio bod rhywbeth o ddiddordeb i chi wrth i chi brofi pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud,  os felly, gwelwch chi ddydd Sul!

Mae yna rywbeth arbennig am Ddydd Sul

Am yn ail Sul rydym yn cyd-gyfarfod am 10.30.
Rydym yn cyfarfod yn Hwb Xcel sydd ar Merlin's Walk yng Nghaerfyrddin.

Hwb Xcel

Merlin's Walk

CAERFYRDDIN

SA31 3BN.

Gwasanaethu'r Gymuned

Logo Xcel project.png

Mae Prosiect Xcel yn rhedeg drwy'r wythnos, ac yn ffordd wych o fod yn rhan o waith yr eglwys, ac i roi yn ôl i'r gymuned drwy wasanaethu a gwirfoddoli. Mae hefyd yn ffordd wych o weld hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram