Join us for our Sunday services at 10.30am.

We’re online Sundays at 10:30AM. Join us right here or on YouTube or Facebook

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Snow Covered Trees

EGLWYS GYMUNEDOL TYWI

Ymestyn at pobl - Newid bywydau

CROESO I

EGLWYS GYMUNEDOL TYWI

 

Rydym am i bobl sy'n byw yn Sir Gar gredu yn Iesu a phrofi o'i allu i newid bywydau. 

 

Yn Eglwys Gymunedol Tywi credwn fod gan bawb fywyd gwerth ei fyw, llawn gobaith a phwrpas. Ar y Sul gallwch fod yn rhan o sawl peth, gan gynnwys grwpiau i famau a babanod, gweithgareddau plant ac ieuenctid, a chyrsiau sy'n archwilio pwrpas bywyd a ffydd. Tu hwnt i'r Suliau ceir Prosiect Xcel sy'n gwasanaethu cymuned Caerfyrddin yn ddyddiol drwy waith y banc bwyd, a siop gymunedol, y ganolfan ailgylchu celfi, a'r ganolfan bowlio 10. 

Gobeithio, wrth i chi brofi'r hyn ydym, a darganfyddwch rywbeth o ddiddordeb i chi. Os hynny, fe welwn ni chi ar y Sul! Er mai cyfrwng Saesneg yw ein cyfarfodydd, mae nifer ohonom, gan gynnwys dau o'n harweinyddion, yn Gymry Cymraeg. 

Mae yna rywbeth arbennig am Ddydd Sul

Rydym yn cwrdd bob Sul yn Ysgol y Frenhines Elizabeth am 10:30y.b.

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth,

HEOL LLANSTEFFAN, TREIOAN, CAERFYRDDIN, SA31 3NL

Gwasanaethu'r Gymuned

Mae Prosiect Xcel yn rhedeg drwy'r wythnos, ac yn ffordd wych o fod yn rhan o waith yr eglwys, ac i roi yn ôl i'r gymuned drwy wasanaethu a gwirfoddoli. Mae hefyd yn ffordd wych o weld hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. 

Mae ein gwefan ar gael yn y Saesneg a'r Gymraeg. Cliciwch isod i ddewis eich iaith.

Mae Eglwys Gymunedol Tywi yn grŵp o bobl o Sir Gar sy'n cwrdd ar y Sul i addoli Iesu, ac sydd hefyd yn gwasanaethu ein sir drwy Brosiect Xcel 

  I  admin@towychurch.co.uk

Eglwys Gymunedol Tywi  I  Canolfan Xcel, Heol Llansteffan  I  Tre Ioan  I  Caerfyrddin  I  Sir Gaerfyrddin  I  SA31 3BP 

Copyright © 2019 Towy Community Church. All Rights Reserved.