YMUNWCH GYDA NI AM YN AIL SUL AM 10.30YN HWB XCEL CAERFYRDDIN DYMA'R DYDDIADAU

Rydym ar lein bob Sul am 10:30. Ymunwch gyda ni yma, ar YouTube neu Facebook

EGLWYS GYMUNEDOL TYWI

Ymestyn at pobl - Newid bywydau

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

CROESO I
EGLWYS GYMUNEDOL TYWI

Rydyn ni eisiau helpu pobl sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin i gredu yn Iesu a phrofi ei bŵer sy'n achub bywydau

 

Yn Eglwys Gymunedol Towy credwn fod gan bawb fywyd sy'n werth ei fyw, gobaith a phwrpas.  Mae llu o gyfleoedd i ymgysylltu â, o famau a grwpiau babanod, plant eglwys ac ieuenctid, i gyrsiau sy'n archwilio ystyr bywyd a ffydd.  Y tu hwnt i ddydd Sul mae prosiect Xcel lle mae'r banc bwyd, canolfan gynghori arian, siop gymunedol, ailgylchu dodrefn a lôn fowlio yn gwasanaethu Caerfyrddin bob dydd.

Rydyn ni'n gobeithio bod rhywbeth o ddiddordeb i chi wrth i chi brofi pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud,  os felly, gwelwch chi ddydd Sul!

Pencil and notepad

Darganfyddwch beth sydd ymlaen y Nadolig hwn

We will be meeting at the Xcel Hub on Merlin's Walk The first two Sunday's at 10.30am.  Here are the Sunday dates you need to know:

10th April

24th April

1st May

8th May

15th May

5th June

12th June 

3rd July

10th July

24th July

7th August

14th August

4th September

11th September

Bicycle

Hwb Xcel

Merlin's Walk

CAERFYRDDIN

SA31 3BN.

Sketched Arrow

AS of APRIL 2022 YOU NO LONGER NEED TO BOOK.

If you've never been before and would like to let us know you're dropping in, please email us.

 

Am yn ail Sul rydym yn cyd-gyfarfod am 10.30.
Rydym yn cyfarfod yn Hwb Xcel sydd ar Merlin's Walk yng Nghaerfyrddin.

Mae yna rywbeth arbennig am Ddydd Sul

Gwasanaethu'r Gymuned

Logo Xcel project.png

Mae Prosiect Xcel yn rhedeg drwy'r wythnos, ac yn ffordd wych o fod yn rhan o waith yr eglwys, ac i roi yn ôl i'r gymuned drwy wasanaethu a gwirfoddoli. Mae hefyd yn ffordd wych o weld hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. 

Contact Us

Thanks for getting in touch!

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram